Publicerat 28 september, 2021

Castellum säljer fastigheter till Oscar Properties för 1,7 miljarder, blir delägare i bolaget (uppdatering)

(Uppdatering avser Oscar Properties företrädesemission)

Fastighetsbolaget Castellum avyttrar en fastighetsportfölj på 16 fastigheter till Oscar Properties för ett pris av cirka 1,7 miljarder kronor. Som dellikvid kommer Castellum att erhålla aktier i Oscar Properties för maximalt 200 miljoner kronor. Castellum får aktierna genom en riktad emission. Beloppet motsvarar en ägarandel på cirka 10 procent i Oscar Properties baserat på senaste kända ägarlistan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Oscar Properties delfinansierar förvärvet genom en fullt garanterad företrädesemission på cirka 200 miljoner kronor. Parkgate, investmentbolaget Öresund och Kvalitena har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av företrädesemissionen, motsvarande cirka 57 miljoner kronor. Därutöver har Compactor Fastigheter, Kvalitena och Modelio Equity åtagit sig att garantera sammanlagt 110 miljoner kronor av företrädesemission.

Castellum uppger sig se på aktieposten i Oscar Properties som en finansiell placering där man "erhåller aktier på en bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi".

De sålda fastigheterna finns i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås. Nettopriset för fastigheterna överstiger senaste värderingen med cirka 60 miljoner kronor.

För Castellum innebär affären också en nedskrivning av goodwill på cirka 20 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt på cirka 170 miljoner kronor.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]