Publicerat 23 februari, 2022

Castellum säljer fastigheter i Gävle för 2,3 miljarder

Fastighetsbolaget Castellum avyttrar tolv fastigheter i Gävle till Fastighets AB Regio för cirka 2,3 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 130 miljoner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 150 miljoner kronor och en uppskjuten skatteintäkt om 300 miljoner. Castellum skriver att underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med cirka 10 procent.

"Vi är glada att kunna överlämna ett så fint bestånd till en långsiktig och stabil part som Regio som kommer att ta vid i utveckling och förvaltning, dessutom med samma fantastiska lokala organisation. Samtidigt stärker avyttringen vår finansiella ställning efter samgåendet med Kungsleden och möjliggör ytterligare investeringar och nyproduktion för våra viktiga hyresgäster", säger Castellums vd Rutger Arnhult.

Fastigheterna har cirka 107 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och ett hyresvärde om cirka 160 miljoner kronor per år. Tillträde sker den 31 mars.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]