Publicerat 10 februari, 2021

Castellum säljer 53 till fastigheter till Blackstone för 4,8 miljarder kronor

Castellum har sålt ytterligare 53 fastigheter till Blackstones fonder för en nettolikvid på 4,8 miljarder kronor efter avdrag för uppluppen skatt och omkostnader på 0,2 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det överenskomna fastighetsvärdet innebär en premie på 27 procent över värderingen i tredje kvartalet 2020 och 15 procent över värderingen i fjärde kvartalet 2020. Frånträde sker den 3 maj.

”Genom denna affär fortsätter Castellum sin strategiska portföljförflyttning via försäljning av ett färdigutvecklat bestånd för att kunna växa på de främsta tillväxtpositionerna och utveckla det mest moderna och flexibla logistik/lager-erbjudandet i Norden. Försäljningen visar än en gång den värdeutveckling som skett i vår logistikportfölj. Vi har nu en hög portföljomsättning som möjliggör strategiska förflyttningar och ser en fortsatt hög aktivitet under året”, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Blackstone tänker inkludera de förvärvade tillgångarna i sin paneuropeiska last mile-plattform, Mileway.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]