[ Annons ]

Bild: Castellum.
Publicerat 9 mars, 2021

Castellum planerar kontorshus på innergård

Castellum fortsätter satsa på kvarteret Öskaret i Stockholm. Efter att ha renoverat det klassiska Stockholm Vatten-huset planerar man nu att investera 500 miljoner i innergårdarna. 

Tanken är att bygga tre kontorshus på delar av gårdarna bakom Stockholm Vatten-byggnaden, på Torsgatan 22–30. Ambitionen är levande ytor tillgängliga för allmänheten både mot Torsgatan och mot Hälsobrunnsgatan, med exempelvis restaurang, kafé, padelbana, utegym och arbetsplatser utomhus. På så sätt skapas en tryggare miljö som fler vill vistas i, menar man.

– Planprocessen är inledd för investeringen som beräknas till cirka 500 mkr, vilket skulle innebära att vi investerat nära två miljarder i dessa fantastiska kvarter. Det är strategiskt goda investeringar och uthyrningen går bra trots pandemin, säger Martin Bjöörn, vd för Castellum region Stockholm-Norr.

[ Annons ]

Detaljplanen är under bearbetning och kommer ut på samråd senare i år. Utgångspunkten för Castellums arbete i linje med Stockholms stads vision är att bidra med fler moderna arbetsplatser i centrum, på befintliga ”luckor”. 

Bakom fasaden mot Torsgatan har kvarteret två innergårdar som är tillräckligt stora att bygga på, och alldeles för oanvända för att stå tomma. Genom att bebygga del av gårdarna med tre kontorshus vill Castellum tillföra både fler arbetsplatser och verksamheter som ökar områdets dragningskraft. Målet är att lyfta Torsgatan ytterligare, men även att Hälsobrunnsgatan blir en trygg och trevlig stadsgata med fina hus och små torg.

– Genom att vi i huvudsak bygger på egen obebyggd mark kan vi nå god lönsamhet. Planerna är ännu i tidigt skede, men jag har stora förhoppningar på ännu en framgångsrik satsning i centrala Stockholm, säger Martin Bjöörn.

Läs mer om Castellums arbete i kvartet här:

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]