Publicerat 15 oktober, 2020

Castellum ökade förvaltningsresultatet med drygt 7 procent i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ökat förvaltningsresultat med drygt 7 procent under tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 1 489 miljoner kronor (1 472), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 122 miljoner kronor (1 058), en ökning med 6,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 899 miljoner kronor (837), en ökning med 7,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 294 miljoner kronor (1 340). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 398 miljoner kronor (623) och värdeförändringar på derivat med -3 miljoner kronor (-120).

Resultatet efter skatt blev 1 015 miljoner kronor (1 051), en minskning med 3,4 procent mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NTA, per aktie ökade till 191 kronor (178). Substansvärdet, EPRA NRV, per aktie steg till 200 kronor (186). Substansvärdet, EPRA NDV, per aktie ökade till 157 kronor (147), alla per den 30 september.

- Trots extrema omvärldshändelser har Castellum utvecklats stabilt under årets första nio månader. Vi förblir ödmjuka inför oroliga tider men den goda starten på året gör att våra aktieägare kan se fram emot höjd utdelning för 23:e året i rad", säger Henrik Saxborn, vd på Castellum i delårsrapporten.

- Hyresinbetalningarna för det fjärde kvartalet går utmärkt och vår portföljsammansättning med geografisk spridning, växande logistikmarknad och hög andel myndigheter och statliga verk ger tillväxt och stabilitet för att kunna möta sämre tider, fortsätter Henrik Saxborn.

Castellum, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter1 4891 4721,2%
Driftöverskott1 1221 0586,0%
Förvaltningsresultat8998377,4%
Resultat före skatt1 2941 340-3,4%
Nettoresultat1 0151 051-3,4%
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor1911787,3%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor2001867,5%
Substansvärde, EPRA NDV, per aktie, kronor1571476,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]