Publicerat 20 oktober, 2022

Castellum ökade förvaltningsresultatet i tredje kvartalet, Entra tynger resultatet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Ägarandelen i norska Entra tynger resultatet.

De totala intäkterna steg till 2 332 miljoner kronor (1 501), en ökning med 55,4 procent mot föregående år. Hyresintäkterna var 1 990 miljoner kronor (1 356).

Driftnettot ökade till 1 553 miljoner kronor (1 060), en ökning med 46,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 1 104 miljoner kronor (888), en ökning med 24,3 procent mot föregående år.

Resultat från intressebolag tynger resultatet med -1 244 miljoner kronor (-239). Det här avser Castellums andel av Entras resultat. Resultatet inkluderar såväl förvaltningsresultat, skatt som värdeförändringar i Entras fastighetsbestånd.

Per 30 september 2022 har nedskrivning gjorts om totalt -203 miljoner kronor (-327). Nedskrivningen är hänförlig till Castellums andel av Entras negativa resultat för delårsperioden januari-september 2022 samt ett minskat substansvärde per aktie, 210 norska kronor per aktie att jämföra med 218 norska kronor per aktie vid årets ingång.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 44 miljoner kronor (1 409). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 242 miljoner kronor (74).

Resultatet före skatt var -3 miljoner kronor (1 782).

Resultatet efter skatt blev -399 miljoner kronor (1 514).

Resultat per aktie hamnade på -1,21 kronor (5,56).

Substansvärde mätt som, EPRA NTA, låg på 247 kronor per aktie (221). Mätt som EPRA NRV, var det på 259 kronor per aktie (230) och mätt som EPRA NDV, var substansvärdet 211 kronor per aktie (187).

- Castellum levererar ett mycket bra resultat för kvartalet med en positiv nettouthyrning för elfte
kvartalet i rad, på 153 miljoner kronor, och en uthyrningsgrad på 93,4 procent. Trots en vikande konjunktur runt hörnet har vi fortsatt gott om positiva kunddialoger och ser en ökad återgång till kontoren efter pandemin, kommenterar vd Rutger Arnhult i delårsrapporten.

- Det är ett stort fokus på finansieringssidan för stunden och vi kan konstatera att obligationsmarknaden fortsatt är svag. I sådana tider är det viktigt att ha en stark balansräkning och det är fallet i Castellum. Bolaget har utrymme att vid behov ersätta obligationer med befintliga kreditfaciliteter. I såväl det korta som långa perspektivet har Castellum en betryggande finansieringssituation, trots en turbulent finansmarknad, skriver Rutger Arnhult.

Castellum, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter2 3321 50155,4%
Driftöverskott1 5531 06046,5%
Förvaltningsresultat1 10488824,3%
Värdeförändringar fastigheter, totalt441 409-96,9%
Värdeförändringar derivat, totalt24274227,0%
Resultat före skatt-31 782
Nettoresultat-3991 514
Resultat per aktie, kronor-1,215,56
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor24722111,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor25923012,6%
Substansvärde, EPRA NDV, per aktie, kronor21118712,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]