Publicerat 16 februari, 2022

Castellum ökade förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet, höjer utdelningen för 24:e året i rad (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Castellum redovisar högre hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning för 24:e året i rad.

Hyresintäkterna steg till 1 916 miljoner kronor (1 516), en ökning med 26,4 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 252 miljoner kronor (1 043), en ökning med 20,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 1 019 miljoner kronor (792), en ökning med 28,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 990 miljoner kronor (3 836). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 2 654 miljoner kronor (3 047), nedskrivning av goodwill med -121 miljoner kronor (0), omvärdering av förvärv med 111 miljoner kronor (0) och värdeförändring på derivat med 134 miljoner kronor (92).

Resultatet efter skatt blev 4 764 miljoner kronor (3 066), en ökning med 55,4 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7,60 kronor per aktie (6,90), en höjning med 10,1 procent.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 251 kronor per aktie (214) vid årsskiftet, en ökning med 17,3 procent.

Nettouthyrningen uppgick till 45 miljoner kronor (48) i fjärde kvartalet.

- Jag är stolt över att Castellum levererar sitt högsta resultat någonsin. Framgångsrika förvärv av Kungsleden i Sverige, Kielo i Finland och 33 procent av Entra i Norge bidrar till ett starkt förvaltningsresultat och gör Castellum till Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med ett sammanlagt fastighetsvärde om 176 miljarder kronor. Vi har under 2021 byggt en stabil bas för fortsatt positiv tillväxt och vi ser med tillförsikt fram emot det kommande året, säger Rutger Arnhult, vd på Castellum i bokslutet.

Castellum, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter1 9161 51626,4%
Driftöverskott1 2521 04320,0%
Förvaltningsresultat1 01979228,7%
Resultat före skatt4 9903 83630,1%
Nettoresultat4 7643 06655,4%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor25121417,3%
Utdelning per aktie, kronor7,606,9010,1%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]