Foto: Shutterstock.
Publicerat 27 februari, 2017

Castellum och Klövern i stor bytesaffär

Castellum förvärvar 14 fastigheter i Borås och säljer 9 i Mölndal och Partille. I och med affären blir Castellum största privata aktören inom kommersiella fastigheter i Borås.

 

[ Annons ]

Castellum meddelade på måndagen att bolaget kommer att genomföra en bytesaffär med Klövern. Affären innebär förvärv av 14 fastigheter i Borås och försäljning av 9 fastigheter i Mölndal och Partille.

Till- respektive frånträde sker den 1 april 2017. Affären innebär att Castellum blir den största privata ägaren av kommersiella fastigheter i Borås. Innehavet uppgår nu till cirka 80% av marknaden och omfattar 185 000 kvadratmeter. Den generella vakansgraden i Borås har minskat under senare år, hyrorna ökat och kommunen har kontinuerlig inflyttning och bedöms som en tillväxtmarknad. Castellum kommer nu att ta över Klöverns personal på orten.

Förvärvspriset uppgår till ca 480 miljoner kronor inklusive omkostnader och försäljningspriset till ca 497 miljoner efter avdrag för omkostnader. Försäljningspriset är strax över Castellums senaste värdering.

Försäljningen i Partille och Mölndal omfattar totalt 38 000 kvadratmeter kontorsytor. Den innebär att Castellum helt lämnar Partille och att innehavet i Mölndal omallokeras genom avyttring av kontor och satsningar på nya projekt med goda tillväxtförutsättningar i Åbroområdet.

Bytesaffären är en del i den pågående omfördelningen av portföljen med höjd kvalitet genom projektutveckling och ökad densitet i tydliga tillväxtmarknader, säger Henrik Saxborn, Castellums vd och fortsätter;

Vi tar nu ett fastare grepp om Borås-marknaden som blivit allt mer attraktiv genom kvalitativ stadsutveckling, högskolans expansion, stadig inflyttning samt att de goda kommunikationerna till och från Göteborg stärkts ytterligare.

 

Fakta: bytesaffären

Förvärvspris: ca 480 miljoner kronor inklusive omkostnader.

Uthyrningsbar yta respektive ekonomisk uthyrningsgrad: ca 81 000 kvadratmeter med en uthyrningsgrad om ca 86%.

Hyresvärde: ca 54 miljoner kronor.

Större hyresgäster: Friskis och Svettis, Vattenfall, Tools, Unigraphics och Västra Götalandsregionen.

Försäljningspris: ca 497 miljoner kronor efter avdrag för omkostnader.

Uthyrningsbar yta respektive ekonomisk uthyrningsgrad: ca 38 000 kvadratmeter med en uthyrningsgrad om drygt 94%.

Hyresvärde: ca 42 miljoner kronor.

Större hyresgäster: ABB, Rusta, Vestia Construction Group, Midroc och Kollmorgen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]