[ Annons ]

Castellums VD, Henrik Saxborn. Foto: Castellum
Publicerat 2 september, 2019

Castellum och Einar Mattsson samarbetar i Hagastaden

Castellum och Einar Mattsson planerar att utveckla kvarteren Sorbonne, Greifswald och Harvard tillsammans. Ett samverkansavtal har ingåtts och målet är att utveckla totalt 23 000 kvadratmeter kontors- och kommersiella lokaler och 150–170 bostäder.

När Hagastaden står färdig 2025 kommer stadsdelen att omfatta runt 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder. Den till Humlegården föreslagna markanvisningen, kvarteret Ribosomen, ska stå för 100 av de bostäderna, med kommersiella lokaler i entréplanet.

[ Annons ]

Det som Castellum och Einar Mattsson nu ämnar samarbeta om ingår i det som betecknas som område D i Hagastaden, Stockholm.

– Vi bygger och förvaltar hus – men vårt primära fokus är inte väggar, golv och tak. Vår målsättning för kvarteren i Hagastaden är att skapa en plats där man kan nyttja synergierna mellan arbetsplatser och bostäder, där människor och företag kan växa tillsammans. Samverkansavtalet med Einar Mattsson är viktigt då det lägger grunden för det vi vill skapa. De är en erfaren bostadsutvecklare och kompletterar vår kompetens inom kontors- och samhällsfastigheter, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Castellum och Einar Mattsson ska gemensamt göra det anläggningsarbete som behövs för att grundlägga byggnaderna på befintliga väg- och järnvägstunnlar. Kontoren placeras nära det nya sjukhusområdet vid Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet, medan bostäderna är planerade invid Hagastadens park i söder.

– Vi är långsiktiga i våra investeringar och har därför styrkan att utveckla nya bostäder även när marknaden är svagare. Det här samarbetet innebär att båda bolagen kan bidra med sin expertis för respektive kvarter – bostäder och kommersiella ytor. De höga ambitionerna för området, nya kommunikationer och blandningen av arbetsplatser och bostäder kommer att göra Hagastaden till ett av Stockholms mest attraktiva områden, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]