Publicerat 15 juli, 2021

Castellum minskade förvaltningsresultatet under andra kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan.

De totala intäkterna uppgick till 1 434 miljoner kronor (1 523), en minskning med 5,8 procent mot föregående år.

Driftnettot sjönk till 1 015 miljoner kronor (1 132), en minskning med 10,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 836 miljoner kronor (895), en minskning med 6,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 201 miljoner kronor (1 268). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 515 miljoner kronor (415), värdeförändring på finansiellt innehav med -195 miljoner kronor (0), nedskrivning av goodwill med -53 miljoner kronor (0) och värdeförändring på derivat med 98 miljoner kronor (-42).

Resultatet efter skatt blev 1 710 miljoner kronor (1 052), en ökning med 62,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 6,25 kronor (3,85), vilket innebär en ökning med 62,3 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 227 kronor per aktie (199) per den 30 juni, en ökning med 14 procent.

Nettouthyrningen var 26 miljoner kronor (101) i andra kvartalet.

- Vi gör ett av de starkaste halvårsresultaten i bolagets historia. Årets investeringar har dessutom befäst Castellum som en nordisk plattform och gör Castellum till ett intressant investeringsalternativ inom kontor och logistik i Norden. Vi har både kompetens och finansiell kapacitet för tillväxt framöver och bidrar till riskspridning, hållbarhet och hög likviditet i en internationell fastighetsportfölj, kommenterar Henrik Saxborn, vd på Castellum i delårsrapporten.

Castellum, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter1 4341 523-5,8%
Driftöverskott1 0151 132-10,3%
Förvaltningsresultat836895-6,6%
Resultat före skatt2 2011 26873,6%
Nettoresultat1 7101 05262,5%
Resultat per aktie, kronor6,253,8562,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor22719914,1%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]