Henrik Saxborn, vd Castellum. Foto: Castellum
Publicerat 16 januari, 2020

Castellum mest jämställda börsnoterade bolag

Castellum är det mest jämställda av 600 börsnoterade bolag. Detta enligt en ny jämställdhetsundersökning gjord av European Women on Boards, där de största europeiska bolagen jämförs.

Henrik Saxborn, vd på Castellum, säger i ett uttalande att bolaget har jobbat målmedvetet med jämställdhet i hela organisationen och är glada och stolta över resultaten.

[ Annons ]

– Nu jobbar vi vidare för att alla yrkeskategorier i organisationen ska ha en jämn könsfördelning. Vi vet att jämställdhet ger bättre resultat och vi blir dessutom mer attraktiva som arbetsgivare”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

EU har satt ett mål om att minst 40% av bolagsstyrelserna ska bestå av kvinnor till 2020 i den privata sektorn, men undersökningen visar att det är en bit kvar för att nå det målet.

European Women on Boards menar att jämställt ledarskap fortfarande är ett undantag i Europa. Kvinnor representerar endast 27% av allt företagsledande i Europa, när det gäller personer i i styrelse, verkställande nivå, ledningskommitté eller motsvarande, men också alla styrelsekommittéer.

Endast 27 företag som omfattas av denna studie har en kvinna som VD, vilket är mindre än 5 procent, och rndast 16 procent av cheferna är kvinnor. När det gäller ordförandeposten i styrelser är endast 7 procent kvinnor

Frankrike, Sverige, Storbritannien och Norge är bäst i klassen när det gäller könsbalanserad styrning, enligt rapporten.

– Jämställdhet sker inte av sig själv utan kräver ett medvetet arbete, kunskap och vilja för att uppnå, säger Henrik Saxborn.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]