[ Annons ]

Hovrätten i övre Norrland i Umeå, en av Norrportens cirka 125 fastigheter som nu byter ägare. Foto: Norrporten
Publicerat 14 april, 2016

Castellum köper Norrporten för 13,4 miljarder

Castellum köper hela Norrportens fastighetsbestånd för sammanlagt 13,4 miljarder kronor och blir därmed näst störst på börsen bland fastighetsbolagen.

Efter drygt en veckas spekulationer och två handelsstopp av aktien bekräftar nu Castellum att bolaget köpt upp det Sundsvallsbaserade fastighetsbolaget Norrporten. Köpesumman uppgår till 10,4 miljarder kronor samt 23,4 miljoner Castellum-aktier, vilket totalt motsvarar 13,4 miljarder kronor. Därmed blir Castellum Sveriges nästa största börsnoterade fastighetsbolag efter Balder. Bolaget äger nu fastigheter med ett hyresvärde om cirka 5,9 miljarder kronor och med ett fastighetsvärde om 71 miljarder kronor.

[ Annons ]

Affären föregicks av stora organisationsförändringar som Castellum gick ut med den 4 april. Dotterbolagen skulle slås samman, och samlas under ett och samma varumärke. Organisationen delas in i fyra regioner för att öka lokalt fokus. Men nyheterna var inte slut där. Tre dagar senare stoppade Nasdaq handeln för aktierna i Castellum tills vidare. Dagen därpå, den 8 april, bekräftade Castellums vd Henrik Saxborn att orsaken var att bolaget höll på att utvärdera möjligheterna att förvärva hela Norrportens bestånd med hjälp av Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare för utvärderingen.

”Ett av Castellums kännetecken är målet om att utveckla sitt fastighetsbestånd genom en nettoinvestering om minst 5% av fastighetsvärdet varje år. Det finns många olika affärsmöjligheter för Castellum och bolaget utvärderar därför löpande potentiella förvärv och avyttringar av fastigheter i syfte att utveckla sitt fastighetsbestånd. En sådan affärsmöjlighet är ett förvärv av Norrportens fastighetsbestånd,” skrev Henrik Saxborn i ett pressmeddelande före affären.

Efter ytterligare ett handelsstopp i onsdags bekräftade Castellum på torsdagskvällen förvärvet av Norrporten samt genomförandet av en företrädesemission och riktad emission till Andra och Sjätte AP-fonden.

När affären tillkännagavs kommenterade Henrik Saxborn också att förvärvet ger bolaget inträde på ett antal nya orter där man tidigare inte varit närvarande.

”Förvärvet av Norrporten är ett kraftfullt steg framåt i Castellums långsiktiga tillväxtstrategi. Genom förvärvet befäster vi vår position som en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare och förvaltare med fokus på närhet till kunden lokalt. Målsättningen kommer fortsatt att vara en årlig tillväxt i förvaltningsresultatet om 10 procent till oförändrat låg finansiell risk. Vi ser fram emot att fortsätta leverera värde till våra aktieägare med Norrporten ombord”.

Fakta: Norrportens fastigheter

Norrportens fastighetsbestånd omfattar idag 1,2 miljoner kvadratmeter yta, fördelade på cirka 125 byggnader från Luleå i norr till Köpenhamn i söder. De flesta av fastigheterna, 84 procent, utgörs av kontorshyresgäster. Nio procent utgörs av butikslokaler och 2 procent av bostäder.

Hyresvärdet på beståndet uppgår till 2,0 miljarder kronor per år, och fastighetsvärdet till cirka 25 miljarder kronor.

I onsdags redovisade Castellum ett förvaltningsresultat, motsvarande resultat före värdeförändringar och skatt, på 382 miljoner kronor för det första kvartalet 2016.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]