Publicerat 26 november, 2020

Castellum kallar till extra stämma den 21 december med anledning av uppköpsbudet på Entra

Aktieägarna i fastighetsbolaget Castellum kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december. Stämman genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om apportemission av aktier i Castellum som betalning i Castellums offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i norska fastighetsbolaget Entra.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]