Publicerat 16 februari, 2021

Castellum kallar till årstämma den 25 mars för beslut om två konkurrerande styrelseförslag

Aktieägarna i fastighetsbolaget Castellum kallas till årsstämma torsdagen den 25 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,90 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 3,45 kronor per aktie.

Det finns två konkurrerande styrelseförslag för stämman att ta ställning till, vilka bägge är kända sedan tidigare.

Valberedningen, representerad av en majoritet bestående av Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag, Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fonder samt Christina Tillman, utsedd av Corem Property Group, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Vidare föreslås nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing. Till styrelseordförande föreslås nyval av Rutger Arnhult.

Stichting Pensioenfonds, den näst största aktieägaren i Castellum, samt två ledamöter i valberedningen, Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, föreslår att antalet styrelse­leda­möter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelseordförande föreslås nyval av Per Berggren. Charlotte Strömberg har avböjt omval. Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander har meddelat att de inte ställer upp för omval om Rutger Arnhult skulle väljas till styrelseledamot i Castellum.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]