Publicerat 24 februari, 2022

Castellum kallar till årsstämma den 31 mars

Aktieägarna i fastighetsbolaget Castellum kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars i Göteborg.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 7,60 kronor per aktie. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 1,90 kronor per aktie.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att stämma ska kunna hållas i Göteborg eller Stockholm.

Valberedning föreslår nyval av Henrik Käll som styrelseledamot. Christina Karlsson Kazeem och Zdravko Markovski har avböjt omval.

Omval föreslås av styrelseordförande Per Berggren och omval av styrelseledamöterna Anna Kinberg Batra, Anna-Karin Celsing, Joacim Sjöberg och Rutger Arnhult. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, samt förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]