[ Annons ]

Castellum investerar 289 miljoner kronor i tre nya storsatsningar, däribland en fullt uthyrd bilanläggning i Malmö och en ombyggnation av Sillfabriken i Göteborg.
Publicerat 5 november, 2015

Castellum investerar 289 miljoner i tre nya satsningar

Castellum investerar 289 miljoner kronor i tre nya storsatsningar, däribland en fullt uthyrd bilanläggning i Malmö och en ombyggnation av Sillfabriken i Göteborg.

Castellum har, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets, påbörjat ombyggnation av fastigheten Majorna 163:1 i Göteborg som omfattar ca 5 700 kvm kontors- och lagerlokaler. Investeringen beräknas uppgå till 108 miljoner kronor, inklusive värdet av egen mark om 20 Mkr.

[ Annons ]

Ombyggnationen rymmer hållbara och funktionella arbetsplatser och planeras vara färdigställd i november 2016. Projektet genomförs enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad nivå Silver. Hyresavtal har redan tecknats för ca 75% av den totala uthyrningsbara ytan.

Eklandia förvärvade fastigheten år 2006 och den kommer efter ombyggnaden att marknadsföras som Sillfabriken. Fastigheten ligger i Klippanområdet på södra älvstranden, i nära anslutning till Älvsborgsbrons påfart. Närmiljön har de senaste åren utvecklats genom byggnation av både bostäder och kommersiella lokaler och är i dag ett livligt område där kreativa företag tar plats i gamla industrilokaler med ny, spännande arkitektur.

– Göteborg präglas av låg vakansgrad inom kontorssegmentet. Området Klippan har goda tillväxtförutsättningar och blir allt mer attraktivt för etablering i takt med att området fortsätter att utvecklas”, säger Henrik Saxborn, vd i Castellum AB.

I Malmö investerar dessutom Briggen i nybyggnation av en bilhall och -verkstad och utnyttjar därmed sin byggrätt på fastigheten Ringspännet 5. Byggstart är beräknad till månadsskiftet november/december 2015 och investeringen beräknas uppgå till 52 miljoner kronor, inklusive värdet av egen mark om 4 miljoner kronor.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen förvärvat kontorsfastigheten Vakten 11 med en uthyrningsbar yta om ca 7 000 kvm. Investeringen uppgick till 129 miljoner kronor och tillträde har skett.

Fastigheten innefattar två moderna och flexibla byggnader, uppförda 2010/2011, på A6-området, Jönköpings främsta externhandelsområde. I fastigheten ryms såväl vård- respektive friskvårdsverksamhet som kontor och butiksverksamhet. Uthyrningsgraden uppgår till 98%.

– Vi förstärker nu våra marknadspositioner i Fosie och på A6-området”, säger Henrik Saxborn, och fortsätter;

Det innebär att Briggen och Corallen ökar densiteten i områdena och effektiviserar förvaltningen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]