Halmstads högsta byggnad och ytterligare åtta fastigheter i stadens högskoleområde har bytt ägare. Köpare är Castellum som förvärvat portföljen för 645 miljoner kronor.
Publicerat 10 mars, 2014

Castellum förvärvar för 645 miljoner i Halmstad

Halmstads högsta byggnad och ytterligare åtta fastigheter i stadens högskoleområde har bytt ägare. Köpare är Castellum som förvärvat portföljen för 645 miljoner kronor.

Castellum AB har via det helägda dotterbolaget Harry Sjögren AB förvärvat nio fastigheter i högskoleområdet i Halmstad. I förvärvet ingår landmärket Trade Center, den högsta byggnaden i Halmstad och även den högsta byggnaden mellan Malmö och Göteborg.

[ Annons ]

Investeringen, som totalt omfattar nio fastigheter i det etablerade högskoleområdet ca två kilometer sydost om centrum, uppgick till 645 miljoner kronor. Den största hyresgästen är Högskolan Halmstad, etablerad 1983 och i dag med en verksamhet som omfattar 10 000 studenter och 600 anställda.

– Vi ser fram emot att utveckla området tillsammans med kommunen och högskolan, säger Henrik Saxborn, vd Castellum AB. Det förvärvade beståndet har en uthyrningsgrad om 95 % och består av 43 500 kvm varav 30 850 kvm utgörs av kontor och resterande del av butik, utbildningslokaler, lager och bibliotek.

Affären innebär att Castellum via dotterbolaget Harry Sjögren AB mer än fördubblar sitt fastighetsbestånd i Halmstad, från cirka 35 000 till 78 500 kvadratmeter.
– Förvärvet innebär en stor satsning på Halmstad – en stad med stark tillväxt, säger Henrik Saxborn. Vi får nu både en effektivare förvaltning och ett bredare utbud av lokaler till våra kunder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]