Publicerat 13 november, 2020

Castellum förvärvar fastighetskoncern i Helsingfors för 150 miljoner euro

Fastighetsbolaget Castellum förvärvar den finska fastighetskoncernen Lindström Invest med en
fastighetsportfölj i Helsingfors. Transaktionen genomförs som en apportemission till säljarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen omfattar fem kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om 36 000 kvadrameter. Förvärvspriset uppgår till 150 miljoner euro, inklusive omkostnader om 7 miljoner euro, varav 81 miljoner euro betalas via apportemission och resterande motsvarande övertagande av skulder. Hyresvärdet uppgår till 11 miljoner euro, genomsnittlig kontraktslängd är 2,8 år och uthyrningsgraden är 86 procent.

Samtliga fastigheter ligger väl samlade i Kalasatama, ett tidigare hamnområde som Helsingfors stad nu utvecklar till en stadsdel avsedd för 25 000 nya invånare och med 10 000 nya arbetsplatser.

- Det känns väldigt bra att öka vår närvaro i Helsingfors med denna affär. Som stor aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden ser vi ett växande intresse för utvecklingen i alla Nordens större städer. Kalasatama har stor potential att bli ett verkligt dynamiskt område. Genom att ta plats där stärker vi vår position markant i Helsingfors, där vi även har för avsikt att expandera ytterligare. Initialt ger affären ingen synlig påverkan på förvaltningsresultat och substansvärde kr/aktie, men vi förväntar oss att den bidrar till att öka Castellums långsiktiga tillväxt, säger Henrik Saxborn, vd i Castellum.

Castellum genomför en apportemission på 4,06 miljoner nyemitterade aktier i bolaget till en
teckningskurs på 203,64 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om 827 miljoner kronor kronor. Apportemissionen medför en utspädning för existerande aktieägare om 1,5 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]