Nu har Castellum har genomfört ytterligare försäljningar i Sundsvall och Östersund. Denna gång är NP3 Fastigheter köpare.
Publicerat 28 november, 2016

Castellum fortsätter storförsäljningen i norr

Nu har Castellum har genomfört ytterligare försäljningar i Sundsvall och Östersund. Denna gång är NP3 Fastigheter köpare.

I samband med att Castellum köpte Norrporten tidigare i år aviserades att försäljningar till ett nettovärde av minst 4 miljarder kronor skulle genomföras. Försäljningarna i Sundsvall och Östersund är en del i denna strategi.

[ Annons ]

Försäljningen av sex fastigheter fyra fastigheter i Sundsvall och sex fastigheter i Östersund om totalt cirka 48 000 kvadratmeter är en del i denna strategi.

Försäljningspriset uppgick till 472 Mkr, efter avdrag för omkostnader och uppskjuten bedömd skatt om 19 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering.

Köpare är NP3 Fastigheter och frånträde sker den 31 mars 2017.

Försäljningen innebär att Castellum nu lämnar Östersund.

– Affären är en del av de försäljningar vi aviserat och innebär att vi fortsätter att koncentrera verksamheten genom att minska antalet orter där vi är verksamma”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

I och med förvärvet blir NP3 en av de mer framträdande fastighetsägarna i kommunen. Fastigheterna och byggrätterna i Östersund ligger i Stadsdel Norr där NP3 sedan tidigare äger flertalet fastigheter.

– För 10 000 kronor kvadratmetern har NP3 köpt en portfölj med fastigheter av väldigt god kvalité i helt rätt lägen som har en uppenbar uppsida vad gäller avkastningen. Förvärvet innebär initialt en ökning med nära 6 procent av förvaltningsresultatet per aktie, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]