Publicerat 28 december, 2020

Castellum får klartecken för att investera 1,7 miljarder kronor i Hagastaden i Stockholm

Fastighetsbolaget Castellum har fått klartecken från Stockholms stad för byggandet av kontorsfastigheten Infinity med 20 000 kvadratmeter i Hagastaden. Den totala investeringsvolymen beräknas till 1,7 miljarder kronor, varav markförvärv bedöms utgöra 650 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektstart sker under våren 2021 och projektet planeras stå färdigställt 2025 efter omfattande husbyggnads- och grundläggningsarbeten från Castellum samt uppfyllnads- och infrastrukturarbeten från Stockholms stad. Så snart staden färdigställt uppfyllnadsarbeten kan Castellum formellt tillträda marken, erlägga köpeskillingen och starta byggnation av kontorsbyggnaderna, vilket beräknas ske under första halvåret 2023.

Hagastaden är den nya stadsdel som knyter samman Stockholm med Solna och utvidgar innerstaden norrut. Stadsdelen planeras omfatta 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]