Publicerat 25 juni, 2020

Castellum antar etappmål för att nå klimatneutralitet år 2030

Fastighetsbolaget Castellum har antagit konkreta färdplaner med tydliga etappmål och åtgärder för att nå fram till noll koldioxidutsläpp senast år 2030. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Nu lägger vi in överväxeln i vårt hållbarhetsarbete. Genom att belysa själva byggandets stora klimatpåverkan kan vi revolutionera ett område som hela branschen försummat i åratal. Det befäster vår särställning inom hållbarhet, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

De inledande och beslutade två färdplanerna ser i korthet ut så här:

* Plan 1 avser fastighetsförvaltning. Castellum har redan minskat koldioxidutsläppen från fastighetsförvaltning med 77 procent sedan 2007. För att uppnå klimatneutrala fastigheter år 2030 krävs bland annat 100 procent förnybar energi, 100 procent fossilfri fordonspark, ökad energieffektivitet, minskad energiförbrukning och endast köldmedier med låg klimatpåverkan.

* Plan 2 fokuserar på själva byggandet. Övergången till nybyggnad och ombyggnad med nollutsläpp av koldioxid förutsätter omedelbart agerande för att uppnå större medvetenhet, ökad innovation och bättre processer för att beräkna, spåra och kravställa mängden koldioxid. Det krävs även maximalt utnyttjande av befintliga tillgångar, renovering i stället för rivning samt nya cirkulära affärsmodeller som minskar beroendet av koldioxidintensiva råvaror. Inledningsvis kommer Castellum att fokusera på att sätta en ny branschstandard med specifika krav på minskat koldioxidavtryck vid fastighetsutveckling. Castellum kommer som första etappmål att koldioxidutsläppen per kvadratmeter med minst minst 15 procent i sina nybyggnadsprojekt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]