Publicerat 26 november, 2020

Castellum ändrar sig och lägger ett uppköpsbud på norska fastighetsbolaget Entra

Fastighetsbolaget Castellum lämnar ett utbytes- och kontanterbjudande till det norska fastighetsbolaget Entras aktieägare i syfte att bolagen ska gå samman. Det framgår av ett pressmedelande.

Det är därmed ett motsatt besked från gårdagen då Castellum meddelade att bolaget avslutat diskussionerna om ett potentiellt samgående med Entra. Fastighetsbolaget SBB aviserade under gårdagen ett uppköpsbud på Entra och får nu alltså konkurrens från Castellum.

Castellum erbjuder kombination av nyemitterade aktier i Castellum och kontanter för Entras aktier. Castellum bjuder för 13 nyemitterade aktier i Castellum för 20 aktier i Entra samt 25,68 norska kronor för varje aktie i Entra, vilket motsvarar 170,86 norska kronor per aktie i Entra. Det motsvarar ett vederlag på 108,64 miljoner nyemitterade aktier i Castellum och upp till 4,29 miljarder norska kronor i kontanter. Budpremien är 30,8 procent i förhållande till Entras volymviktade genomsnittliga betalkurs för tremånadersperioden som avslutades den 23 november.

Castellum avser i samband med erbjudandet att ansöka om en sekundärnotering av bolagets aktier på Oslo Børs.

Castellum har förvärvat 15 miljoner aktier Entra till ett pris om 169 norska kronor per aktie från
den norska regeringen, genom Nærings- og fiskeridepartementet, Entras näst största aktieägare, motsvarande 8,24 procent av aktierna i Entra.

Affären stöds av Castellums största aktieägare Rutger Arnhult, som genom M2 Asset Management äger 15 procent av aktierna i Castellum.

Aktieägarna Corem Property, APG Asset Management och Lannebo Fonder, vilka tillsammans innehar 20 procent av aktierna i Castellum, utryckt sitt stöd för affären. Castellum har även varit i kontakt med ett antal ytterligare större aktieägare som också har uttryckt sitt stöd för transaktionen.

- Jag är övertygad om att ett samgående mellan Castellum och Entra skapar ett unikt bolag - Nordens ledande noterade aktör på fastighetsmarknaden med kraft och kapacitet att vara en branschledare på många områden. Bolaget kommer att vara nordens största utvecklare av kontorsfastigheter och en ledare inom hållbarhet och PropTech där både Castellum och Entra ligger långt framme redan idag. Med gemensamma krafter skapas förutsättningar att säkra en ledande position på nordisk och europeisk fastighetsmarknad som kommer att gynna aktieägare, hyresgäster, anställda och andra viktiga intressenter", säger Henrik Saxborn, vd i Castellum.

Samgåendet förväntas ge årliga kostnadssynergier om upp till upp till 150 miljoner kronor.

Castellum kommer att hålla en extra bolagsstämma omkring den 21 december för att godkänna utgivandet av atkier i bolaget att erläggas som vederlag i erbjudandet.

Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. Finansiering av det kontanta vederlaget i erbjudandet täcks till fullo av Castellums tillgängliga medel samt en ny bryggfinansiering utställd av JP Morgan Securities och Danske Bank.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]