[ Annons ]

ALMEDALEN: Almedalen är platsen för lanseringar och utspel. Idag var det dags för ett sådant inom stadsutveckling när arkitekten Emma Jonsteg och professor i samhällsplanering officiellt lanserade Nätverket för värdeskapande stadsbyggande på plats. "Vi behöver göra massivt lobbyarbete i de här frågorna" sa Göran Cars under lanseringen.
Publicerat 30 juni, 2015

Cars och Jonsteg lanserar nätverk för stadsbyggande

ALMEDALEN: Almedalen är platsen för lanseringar och utspel. Idag var det dags för ett sådant inom stadsutveckling när arkitekten Emma Jonsteg och professor i samhällsplanering officiellt lanserade Nätverket för värdeskapande stadsbyggande på plats. "Vi behöver göra massivt lobbyarbete i de här frågorna" sa Göran Cars under lanseringen.

Stadsutveckling har seglat upp och blivit en av de mest diskuterade frågorna för branschen under Almedalsveckan. Det märktes under det seminarium där Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter, och Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, lanserade sitt nya projekt Nätverket för värdeskapande stadsplanering.

[ Annons ]

– Vi behöver ses, vi behöver träffas, vi behöver ett kunskapsutbyte och i höst startar vi därför det här nätverket, inledde Emma Jonsteg.

Syftet med Na?tverket fo?r va?rdeskapande stadsbyggande a?r att sprida den praktiska kunskapen om hur nya arbetssa?tt kan sa?tta kvalitet i ett starkare fokus genom hela planerings- och byggprocessen. Ett fokus, som Emma Jonsteg och Göran Cars menar, skulle ge ba?ttre resultat na?r det ga?ller moderna stadskvaliteter som exempelvis social, ekonomisk och ekologisk ha?llbarhet, arkitektonisk gestaltning och offentliga miljo?er fo?r sociala och kreativa mo?ten.
– Nätverket är jätteviktigt inte bara för att träffas och diskutera men också för att bedriva ett massivt lobbyarbete, sa Göran Cars som menar att det krävs lobbyism för att få alla aktörer att förstå vad värdeskapande stadsplanering kan göra.

– Ho?ga volymma?l och snabb byggtakt fa?r ofta fungera som en fo?rklaring till brister i kvaliteten pa? det som planeras och byggs. En fo?rklaring som allt fo?r sa?llan ifra?gasa?tts. Fo?r i sja?lva verket a?r det nog betydligt oftare ett fo?rlegat och stelbent arbets- och tankesa?tt som a?r den riktigt stora boven. Sanningen a?r att nyta?nkande ger utrymme fo?r ba?de tidsbesparingar och kvalitetsho?jning.

I dagsläget är inte formerna för nätverket satta utan i september kommer en första workshop hållas för att diskutera i vilka former man ska fortsätta arbetet framåt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]