[ Annons ]

Akademiska Hus fortsätter att sälja av mark till byggherrar som vill uppföra fler studentbostäder. Nu senast är det Campus Umeå som får 280 nya lägenheter tack vare markförsäljning.
Publicerat 23 februari, 2015

Campus Umeå får 280 nya studentbostäder

Akademiska Hus fortsätter att sälja av mark till byggherrar som vill uppföra fler studentbostäder. Nu senast är det Campus Umeå som får 280 nya lägenheter tack vare markförsäljning.

I förra veckan gick Akademiska Hus ut med försäljningen av mark i Flemingsberg, där nya studentbostäder ska uppföras. Nu fortsätter markförsäljningen till förmån för nybyggnationer.

[ Annons ]

Uppemot 280 nya studentbostäder ska uppföras på den mark som Akademiska Hus nu säljer på Lilljansberget, i omedelbar närhet till idrottsanläggningen IKSU och i direkt anslutning till Campus Umeå. Det är Svenska Studenthus AB som köper marken och som kommer att bygga 280 ettor med inflyttning höstterminen 2016.

– Det här är en del av Akademiska Hus löpande arbete för att minska studentbostadsbristen på de campusorter där vi verkar och också startskottet för den satsning vi nu gör i Umeå. Vi har ytterligare markinnehav på orten som vi vill avsätta för student- och forskarbostäder, och vår och Umeå universitets gemensamma målbild är att det ska byggas totalt 750 campusnära studentbostäder i Umeå under 2016 och 2017, säger David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus region Norr.

De 280 nya bostäderna kommer att vara inflyttningsklara till höstterminen 2016. Läget i Lilljansberget är attraktivt med sin direkta närhet till campus och för området betyder fler studentbostäder att det skapas bättre förutsättningar för vidare etablering av livsmedelsbutiker, restauranger och annan service på campusområdet. Fler människor och verksamheter ökar också trygghetsfaktorn på ett sätt som inte kan åstadkommas enbart med god belysning och välklippta buskar. I området finns även planer på att bygga en gymnasieskola och förskola.

– Vi kommer att bygga ljusa, kompletta, välplanerade lägenheter som innehåller allt inklusive eget fullutrustat kök, badrum med tvätt och tork, inbyggt skrivbord med mera. Vi är mitt uppe i en kraftig expansionsfas och hoppas att kunna fortsätta det goda samarbetet med Akademiska Hus också på andra orter i landet, säger Johan Knaust, VD på Svenska Studenthus.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]