[ Annons ]

Svenska Studenthus, dotterbolag till K2A, har beviljats bygglov för att uppföra tre hus med totalt 285 studentlägenheter i anslutning till Campus Örebro Universitet. Marken förvärvas från Örebro kommun.
Publicerat 20 mars, 2015

Campus Örebro får 285 nya lägenheter i trä

Svenska Studenthus, dotterbolag till K2A, har beviljats bygglov för att uppföra tre hus med totalt 285 studentlägenheter i anslutning till Campus Örebro Universitet. Marken förvärvas från Örebro kommun.

Byggnadsarbetena påbörjas inom kort och de första lägenheterna beräknas stå klara under höstterminen 2015.

[ Annons ]

– Vi är mycket glada över att snart kunna erbjuda attraktiva studentlägenheter i ett mycket bra läge vid Örebro Universitet. Genom att uteslutande inrikta oss på studentbostäder kan vi anpassa såväl produktion som förvaltning till studentbostädernas speciella förutsättningar. Svenska Studenthus vill helt enkelt erbjuda den bästa bostaden under studietiden och även vara den bästa förvaltaren av studentbostäder, säger Johan Knaust, VD för K2A.

– Svenska Studenthus har som mål att under 2015 bli Sveriges största rikstäckande privatägda studentbostadsföretag. Vi har idag – förutom i Örebro – fastigheter och/eller pågående studentbostadsprojekt i Stockholm, Gävle, Umeå och Kiruna, och jag ser fram emot att hitta fler orter där vi kan bidra till att skapa levande campus med både bostäder och utbildningslokaler.

– Örebro växer så kraftigt att vi behöver fler byggare och fastighetsägare för att klara tillväxten. Svenska Studenthus är ett ambitiöst fastighetsbolag som visat att de både kan klara korta byggtider och bidra till att kostnaderna för nya bostäder pressas. Industriellt trähusbyggande kan bidra både till att lösa bostadsbristen och till att klara klimatmålen, säger Björn Sundin, ordförande (s) i Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro.

Svenska Studenthus snabba expansionstakt förutsätter en väl genomtänkt och rationell produktion. Företaget har därför utvecklat ett koncept baserat på industriellt trähusbyggande med en hög designambition som samtidigt tillåter stor anpassningsbarhet till olika miljöer. Det huvudsakliga byggmaterialet är trä, som är både närproducerat och klimatsmart. Trä är ett förnybart byggmaterial, till skillnad mot exempelvis betong, och tillverkningen av trähus är i sig en energisnål process.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]