Statens Fastighetsverk går vidare med byrån BAU:s arkitektförslag till uppförandet av en nordisk ambassad i Vietnam. Ambassaden blir gemensam för Sverige, Finland och Norge, och ska uppföras på en svensk tomt i Hanoi.
Publicerat 17 februari, 2014

Byrån BAU bakom SFV:s nordiska ambassad i Hanoi

Statens Fastighetsverk går vidare med byrån BAU:s arkitektförslag till uppförandet av en nordisk ambassad i Vietnam. Ambassaden blir gemensam för Sverige, Finland och Norge, och ska uppföras på en svensk tomt i Hanoi.

I höstas fick fyra av SFV:s upphandlade arkitektkontor i uppdrag att ta fram var sitt förslag på en gemensam ambassad för Sverige, Norge och Finland på den svenska tomten i Hanoi. I veckan stod det klart att det blir förslaget från BAU som Statens fastighetsverk väljer att utveckla vidare.

[ Annons ]

Viktiga parametrar har varit att skapa ett gemensamt landmärke, men också en miljöprofil. Avsikten är att miljöcertifiera projektet enligt det lokala systemet LOTUS. Som utgångspunkt har de fyra arkitektkontoren haft ett lokalprogram som är framtaget gemensamt av de fyra länderna. Samnyttjande och gemensamma ytor är tänkt att skapa en effektiv ambassadverksamhet.

I BAU:s förslag placeras kansliet direkt innanför entrén med residens och personalbostäder på ömse sidor. Norr om byggnaden föreslås ett grönt stråk i form av en ravin, mot vilken många rum vetter, en idé som ger boendet lugn och insynsfrihet. BAU:s förslag bedöms kunna uppnå Lotus miljöklass medel silver.

Nu påbörjas ett intensivt arbete med att bearbeta arkitektförslaget för att tillgodose de tre ländernas behov samt att säkerställa de ekonomiska ramarna. Först därefter kan ett eventuellt kontrakt skrivas och projektet drivas vidare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]