[ Annons ]

Det är oklart hur länge den positiva utvecklingen i bostadsbyggandet kan hålla i sig.
Publicerat 18 maj, 2022

Byggtakten börjar mattas av

Även om byggandet fortfarande ökar, så sker det nu i långsammare takt. Detta enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.

Ett flertal osäkerhetsfaktorer – högre byggkostnader, högre räntor, slopade investeringsstöd för hyresrätter och en kommande konjunkturnedgång – talar för att många projekt kan komma att skjutas på framtiden. Kanske gör det avtryck i statistiken redan nu? Byggstarterna av nyproduktionsprojekt fortsatte öka även under april enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Ökningstakten har dock blivit långsammare det senaste året.

– Byggstarterna ökade även under april, enligt Byggstartsindikatorn. Men ökningstakten har successivt minskat det senaste året och ökningen kan dessutom hänföras till ökade kostnader snarare än ökade volymer. Projekteringsaktiviteten är hög vilket indikerar ett fortsatt högt byggande. Den senaste tidens ökade kostnader och osäkerhet kring ekonomins utveckling talar dock för att det kommer en inbromsning länge fram, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

[ Annons ]

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive. anläggningar och infrastruktur, steg under april med 0,6 procent, samma takt som föregående månad. Byggstartsindikatorn mäter dock byggandet i nominella termer. Tar man hänsyn till de ökade byggkostnaderna så är förändringstakten väsentligt lägre.

– Bostadsbyggandet fortsätter öka, det är dock mer kostnadsökningar än volymökningar. Projekteringsvolymerna har ökat snabbt den senaste tiden men flera faktorer, så som dämpad konjunktur, högre räntor, stigande byggkostnader och slopat investeringsstöd, talar för en kommande avmattning, säger Tor Borg.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]