Publicerat 19 januari, 2022

Byggstartsindikatorn visar fortsatt uppgång för byggandet i december

Byggstarterna av bostadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator.

På ett år, mellan december 2020 och december 2021, har byggstartsindikatorn för bostäder ökat med 34 procent för bostäder. Byggstartsindikatorn för övriga byggnader har däremot vänt nedåt och uppvisar en nedgång med 21 procent jämfört med december 2020.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg under december med 0,8 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 0,9 procent (reviderat från +1,2). Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 9,4 procent.

- Byggstarterna fortsätter att öka i god takt, enligt Byggstartsindikatorn. Den drivande sektorn
är bostadsbyggandet. Storleken på pågående projekteringar tyder på att denna trend
kommer att fortsätta. Samtidigt finns det dock anledning att befara att osäkerheten kring
tillgång och pris på byggmaterial och det slopade investeringsstödet för bostäder kan komma
att dämpa uppgången framöver, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och
Byggfakta.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga
fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]