[ Annons ]

Nyproduktionen av bostäder ligger i januarimätningen på (+3%) för hela riket och (+6%) för de tre storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland. En klar försämring sedan hösten 2011. För den del som avser ROT-projekt är bostadsbyggandet fortsatt svagt.
Publicerat 8 februari, 2012

Byggstartsindex faller

Nyproduktionen av bostäder ligger i januarimätningen på (+3%) för hela riket och (+6%) för de tre storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland. En klar försämring sedan hösten 2011. För den del som avser ROT-projekt är bostadsbyggandet fortsatt svagt.

På anläggningssidan är byggstartsvolymen forsatt svag med ett index på (-13%). Dock fortsätter projekteringsvolymen att stiga något vilket visar att volymen av planerade byggstarter är positiv. Dock är osäkerheten stor.

[ Annons ]

Byggandet av offentliga och kommersiella lokaler stiger till (+22%). Den stigande trenden vi annonserade redan under fjolåret håller alltså i sig säger Mats Olov Hildingsson.

Affärslokaler, kontor, skolor och hotell har alla ett positivt byggstartsindex per januari 2012. Dessutom har vi i segmentet ett projekteringsindex på (+37%), vilket ger anledning till forsatt positiv marknadstro. En stor andel av byggandet är koncentrerat till våra storstadsregioner.

En samlad bedömning är att fler kommer att känna av en dämpad byggstartsvolym. Marknaden är osäker men har en tydlig trend nedåt, avslutar Mats Olov Hildingsson.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]