[ Annons ]

Det går att bygga energisnålt. I en undersökning där Kretsloppsrådet har studerat 15 goda exempel på energieffektiva ny- och ombyggnader framkommer att projekten hade 25 procent lägre energianvändning än normalproduktionen från början av 2000-talet.
Publicerat 10 januari, 2012

Byggsektorn blir allt mer energisnål

Det går att bygga energisnålt. I en undersökning där Kretsloppsrådet har studerat 15 goda exempel på energieffektiva ny- och ombyggnader framkommer att projekten hade 25 procent lägre energianvändning än normalproduktionen från början av 2000-talet.

Kretsloppsrådet bildades 1994 och strävar efter att bygg- och fastighetssektorn ska arbeta med ett frivilligt producentansvar. Syftet är att uppnå en hållbar byggd miljö.

[ Annons ]

De 15 studerade projekten – 10 bostadsprojekt varav två ombyggnader och 5 lokalprojekt varav en ombyggnad, visar alla på energiprestanda som är åtminstone 25 procent bättre än gällande normer. Väsentliga faktorer för att uppnå detta har främst varit mer välisolerade fasader, bättre fönster samt värmeåtervinning ur ventilationsluften. Det förekommer också installationstekniska lösningar med till exempel solfångare. Sammantaget visar resultaten att det finns en betydande potential att göra den normala byggproduktionen mer energieffektiv.

– Den låga energianvändning som de här projekten uppvisar var teoretiska glädjekalkyler för bara några år sedan. Det här är verkliga projekt som går att upprepa – inte experimentbyggande. Projekten har varit i drift i mer än två år så vi har haft trovärdiga, uppmätta, värden att utgå från, säger Mats Björs, ordförande i Kretsloppsrådet

I undersökningen framkommer också att det funnits en del problem med dessa byggnader. I några fall har det varit svårt att uppnå de projekterade värdena och i några fall har byggnadernas installationssystem haft inkörningsproblem.

– Förklaringarna till projektens tydligt förbättrade energiprestanda är, engagerade beställare, konsulter och entreprenörer och höga ambitioner i projekten. De skärpta kraven i byggreglerna har förstås också bidragit. Men det är tydligt att marknaden har utvecklats och att sektorn nu har kommit en bra bit på väg mot utvecklingen av de nya tekniska koncept som behövs för att förverkliga de högt satta energimålen. Bygg- och fastighetssektorn kan bygga energisnålt, avslutar Mats Björs Kretsloppsrådets ordförande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]