Foto: Shutterstock
Publicerat 18 juni, 2024

Byggregler var god dröj

Boverket flyttar fram datumet för när de nya byggreglerna ska börja gälla. I stället för den 1 januari 2025 är det nu den 1 juli 2025 som gäller.

Boverket ser ett behov att ge samhällsbyggnadssektorn och kommunernas byggnadsnämnder mer tid att förbereda sig. Därför flyttas datumet för när de nya byggreglerna ska börja gälla fram ett halvår.

– Vi har fått till oss att det finns en oro för att branschen och offentliga aktörer inte ska hinna förbereda sig inför att de nya byggreglerna börjar gälla. Vi har därför beslutat att flytta fram datumet för ikraftträdandet så att övergången från det gamla till det nya sker på ett bra sätt, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket.

[ Annons ]

Den 1 juli 2025 ska alltså den nya regelverket tillämpas. Med det blir en övergångsperiod på ett år, fram till och med den 30 juni 2026, där byggherren kan välja att antingen använda de gamla eller de nya byggreglerna.

För att aktörerna ska kunna  förbereda sig kommer de nya reglerna att beslutas och göras tillgängliga som planerat innan årsskiftet 2024/2025. Då ska även vägledning finnas på plats. Så också en övergripande webbutbildning.

– Med både vägledning och webbutbildning på plats ett halvår innan reglerna börjar gälla hoppas vi att de som ska tillämpa och bedöma utifrån de nya reglerna får god tid på sig att förbereda sig, säger Jonas Edahl projektledare för Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]