Publicerat 28 september, 2020

Byggpartner kallar till extra stämma den 22 oktober för att besluta om utdelning

Aktieägarna i byggbolaget Byggpartner i Dalarna kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober.

För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning, poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning för verksamhetsåret 2019 på 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 26 oktober, vilket innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning fredagen den 23 oktober.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]