Publicerat 14 december, 2020

Byggpartner förvärvar Huskomponenter Linghed för 28 miljoner kronor

Byggbolaget Byggpartner förvärvar Huskomponenter Linghed. Köpet ger Byggpartner ökad kompetens inom träbyggande samt produktionssäkerhet på en starkt växande marknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Byggpartner förvärvar 100 procent av aktierna i Huskomponenter Linghed för en kontant köpeskilling uppgående till 28 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom Byggpartners egna medel. Det finns inga väsentliga villkor för fullföljandet av förvärvet och övertagandet förväntas ske i början av januari 2021.

Det finns tre huvudsakliga motiv till köpet. Byggparter vill stärka den egna kompetensen inom träbyggnad för att bli mer konkurrenskraftigt, bidra till att utveckla leverantörskedjan inom träkomponenter i Dalarna och i Sverige, samt verka för en ökad hållbarhet i byggbranschen.

Huskomponenter Linghed erbjuder en flexibel produktion av byggkomponenter samt småhus under varumärket Dalahus. Bolaget tillverkar projektspecifika träkomponenter med exakt passform för just-in-time leverans till byggplatsen.

Huskomponenter Linghed har 40 anställda. Åren 2017-2019 hade bolaget en genomsnittlig omsättning på 67 miljoner kronor och ett genomsnittligt rörelseresultat, ebit, på 5,5 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]