Publicerat 3 september, 2020

Byggpartner föreslår utdelning på 3,25 kronor per aktie

Byggbolaget Byggpartner föreslår en utdelning på 3,25 kronor per aktie att beslutas på extra bolagstämma senast i oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utdelningen på 3,25 kronor per aktie föreslogs ursprungligen i bokslutet för 2019, vilken senare drogs tillbaka inför årsstämman i våras.

"Beslutet fattas mot bakgrund av ringa effekt från covid-19 på bolagets verksamhet kombinerat med god orderingång, orderstock och kassa", skriver Byggpartner.

Bolagets orderstock uppgick per 30 juni till drygt 2,1 miljarder kronor och de disponibla likvida
medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 miljoner kronor, uppgick till 200 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]