Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen
Publicerat 14 augusti, 2023

Byggolyckorna har minskat

En ny rapport, som bygger på statistik från Arbetsmiljöverket, visar att färre inom den privata byggindustrin skadas i arbetet.

Arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro var färre under 2022 jämfört med föregående år. Det enligt en rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA, som bygger på databearbetningen framtagen av Arbetsmiljöverkets statistikenhet.

– Varje olycka är en olycka för mycket. Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Våra arbetsmiljörådgivare arbetar dagligen för att öka riskmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen, säger Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

[ Annons ]

Det registrerade antalet olyckor minskade från 2296 till 2131. Antal olyckor per 1 000 sysselsatta sjönk från 11,3 till 10,2. Även när det kommer till arbetssjukdomsfall orsakade av till exempel vibrationer och buller är tendensen positiv. År 2022 registrerades 258 fall – en minskning med 35 procent jämfört med 2021.

– Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker. Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på hela arbetsplatsen, säger Johan Hallberg.

Under 2022 inträffade fem dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är ett fall färre än 2021 och något under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]