[ Annons ]

Svensk byggtjänst, som bland annat ger ut litteratur för bygg- och fastighetsbranschen, ger nu ut en uppdaterad nyutgåva av boken Så målade man. Boken behandlar byggnadsmåleriets historia och sätter olika tiders måleri i sitt historiska och tekniska sammanhang.
Publicerat 14 augusti, 2015

Byggnadsmåleri i ett historiskt sammanhang

Svensk byggtjänst, som bland annat ger ut litteratur för bygg- och fastighetsbranschen, ger nu ut en uppdaterad nyutgåva av boken Så målade man. Boken behandlar byggnadsmåleriets historia och sätter olika tiders måleri i sitt historiska och tekniska sammanhang.

Boken Så målade man, som för första gången gavs ut 1989, omfattar sex århundraden av byggnadsmåleri och beskriver måleri och färgsättning i svensk arkitekturhistoria, målningstekniker och material under olika tidsperioder. Författarna bakom boken är Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors, som är arkitekter SAR/MSA med specialinriktning på färg och måleri. Den tredje utgåvan är kompletterad med nyskrivna avsnitt som beskriver det sena 1900-talets och det tidiga 2000-talets utveckling vad gäller byggnadsmåleri. Därtill har boken uppdaterats med nytillkomna forskarrön kring äldre perioder och litteraturlistan har utökats med ny litteratur i ämnet, enligt ett pressmeddelande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]