Byggnads ordförande Johan Lindholm. Foto: Terese Perman.
Publicerat 16 januari, 2017

Får EU-stöd för att öka jämställdheten i branschen

Byggnads kommer att få 34,9 miljoner från Europeiska socialfonden för att utbilda byggnadsarbetare i Stockholmsregionen. Genom projektet ”En byggbransch för alla” ska Byggnads höja kompetensen i små- och medelstora byggföretag.

Målet med projektet är att ge fler möjlighet till en långsiktig anställning i byggbranschen, tillgodose branschens behov av kompetens, förbättra arbetsmiljön och göra arbetsplatserna mer jämställda och inkluderande.

[ Annons ]

–  Byggbranschen skriker efter arbetskraft men förlegade normer och attityder avskräcker många som inte passar in i den machokultur som finns på byggena. För att fler ska välja bygg måste arbetsplatserna bli mer jämställda och inkluderande, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Hittills har 26 små- och medelstora företag i Stockholm tackat ja till att medverka i projektet. Målet är att totalt 2000 anställda, arbetsledare och chefer ska genomgå olika former av utbildningsinsatser fram till 2021.

Projektledare blir Christer Carlsson som länge arbetat med yrkesutbildningsfrågor på Byggnads. Insatserna ska skräddarsys för att på bästa möjliga sätt tillgodose både de anställdas, företagens och branschens behov av kompetens. Under projektets inledande månader kommer därför en omfattande kartläggning av de medverkande företagens och branschens behov och möjligheter att genomföras.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]