[ Annons ]

Publicerat 18 september, 2023

Byggmaterialrecept underlättar tidiga klimatberäkningar

För att byggbranschens aktörer ska kunna fatta kloka klimatbeslut ska man ta fram ett byggdelsregister med materialrecept på de vanligaste byggdelarna.

I byggprocessen görs de flesta beräkningar kopplade till klimatdeklarationer för sent, när möjligheten att påverka beslut och göra förbättringar redan är låsta.

För att ändra på detta tar nu byggbranschen med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet fram ett så kallat öppet byggdelsregister med materialrecept på de vanligaste byggdelarna på den svenska marknaden.

[ Annons ]

– Det ska göra det lättare för byggbranschens aktörer att fatta kloka klimatbeslut tidigt i byggprocessen. Att informationen blir digitalt tillgängligt minskar också kostnaderna och ökar kvaliteten i beräkningarna, säger Pelle Beckman, projektledare på IVL, i en kommentar.

Byggdelarna i registret kommer att utgöra ett slags standardbyggdelar som vanligtvis används i Sverige. Mer detaljerad information kan sedan utvecklas vidare i olika projekt, baserat på denna data.

– Tekniken och metodiken som tas fram inom projektet kan användas i många syften, både i arkitektens tidiga skisser som upprättas åt beställaren och i byggentreprenörens processer för detaljprojektering och uppförande. Detta tror vi kommer förenkla allas arbete och bidra till bättre klimatdrivna beslut, säger Pelle Beckman.

Regioner och bolag med hög byggtakt och höga ambitioner i klimatomställningen kommer snabbt behöva utveckla nya processer för klimatberäkningar för att kunna fatta rätt beslut i byggprocessen.

– Genom att kunna beräkna klimatbelastning i ett tidigt skede på ett effektivt sätt möjliggör det att bättre kunna utvärdera olika material och metodval ur klimatsynpunkt. Det kommer bidra till att vi når våra klimatmål, kommenterar Cecilia Johannison, kvalitetsansvarig på Framtiden Byggutveckling.

I projektet deltar NCC, JM, Byggmästar’n i Skåne och Obos, arkitekterna Brunnberg och Forshed Arkitektkontor, ETTELVA Arkitekter, Framtiden Byggutveckling vid Göteborgs Stad och programvaruutvecklaren Tribia.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]