Publicerat 24 april, 2020

Byggmaterialhandeln steg 11,5 procent i mars

Försäljningen i byggmaterialhandeln mätt på jämförbara enheter och i löpande priser steg med 11,5 procent under mars. Det visar byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Tillväxten var som störst i mellersta och norra Sverige. Den milda vintern har också hjälpt till att få fart på handeln. Även hemarbete i spåren av corona bedöms ha hjälpt omsättningen.

"Utvecklingen i mars är en nulägesbild av byggmaterialförsäljningen. Den tidiga våren och mer tid hemma till följd av distansarbete och andra inställda aktiviteter kan ha genererat fler hem- och trädgårdsprojekt", säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, i en kommentar.

Organisationen flaggar dock för att en lågkonjunktur kan slå mot branschen.

"Det finns dock en oro för en kommande lågkonjunktur. Fortsätter de ekonomiska indikatorerna neråt finns en överhängande risk att byggprojekt pausas och att hushållen håller igen sin konsumtion", uppger Björk.newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]