Publicerat 27 januari, 2021

Byggmaterialhandeln hade ett starkt fjolår

Byggmaterialhandeln gick starkt under 2020. Index som sammanställs av Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser blev nästan tio procent högre, att jämföra med de senaste fem årens genomsnitt på strax över fem procent.

Tillväxten i det fjärde kvartalet blev också tio procent, upp tre procentenheter från föregående kvartal.

”Året avslutas som en spegelbild av året som helhet. Tillväxten har varit stark och legat på en jämn nivå under samtliga kvartal samtidigt som framtiden fortsätter att vara väldigt osäker”, säger Monica Björk, vd för Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

I år har också index delats upp i två områden, ett för proffsen och ett för konsumentförsäljningen. Medan tillväxten bland proffsen steg tre procent var konsumentförsäljningen 19 procent högre.

”Utvecklingen i proffsförsäljningen speglar i stort den historiska tillväxten i Byggmaterialindex och visar att många proffsrelaterade byggprojekt har kunnat genomföras trots pandemin”, säger Monica Björk.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]