Publicerat 13 november, 2020

Byggmästare AJA ökade substansen med 16 procent

Investeringsbolaget Byggmästare AJA Holding redovisar en betydande ökning av substansen i det tredje kvartalet och vändning till vinst jämfört med året innan.

Omsättningen steg 106,2 procent till 90,5 miljoner kronor (43,9).

Rörelseresultatet blev 47,4 miljoner kronor (-4,5).

Resultatet före skatt var 47,4 miljoner kronor (-4,3).

Resultatet efter skatt blev 43,0 miljoner kronor (-4,5), och per aktie 6,14 kronor (-0,42).

Justerat substansvärde uppgick till 184 kronor, vilket är en ökning med drygt 16 procent från föregående kvartal. Hittills i år har substansen ökat med 8 procent.

"Byggmästarens största innehav Green Landscaping bidrog med ca 100 miljoner kronor, eller ca 15 kronor per aktie, till kvartalets värdeutveckling. Bolaget har, efter ett svagt första kvartal, hittat en allt bättre rytm såväl organiskt som i sitt arbete med kontinuerliga förvärv", säger vd Tomas Bergström.

Ett annat bolag som bidragit till substanstillväxten är Azelio. Det innehavet har nästan fördubblats i värde under kvartalet. Byggmästare AJA äger 2,5 procent i Azelio, en post var värd cirka 72 miljoner kronor per 30 september.

"Efter kvartalets slut har vi avyttrat 1,1 miljoner aktier till en snittkurs om drygt 35 kronor, vilket realiserade en vinst före skatt om drygt 22,7 miljoner kronor", säger Bergström.

Byggmästare AJA Holding, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning90,543,9106,2%
Rörelseresultat47,4-4,5
Rörelsemarginal52,4%
Resultat före skatt47,4-4,3
Nettoresultat43,0-4,5
Resultat per aktie, kronor6,14-0,42

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]