Publicerat 26 februari, 2021

Byggmästare AJA Holdings substansvärde ökade med 9 procent i Q4, föreslår ingen utdelning

Investeringsbolaget Byggmästare AJA Holding rapporterar ett högre justerat substansvärde i det fjärde kvartalet och en högre vinst jämfört med året innan. Bolaget föreslår ingen utdelning (0,80).

Justerat substansvärde ökade med knappt 9 procent och uppgick per aktie till 200 kronor medan aktiekursen ökade med drygt 18 procent och uppgick till 171,5 kronor.

"Byggmästarens största innehav Green Landscaping ökade i värde under 2020 med drygt 70 miljoner kronor, eller ca 10 kronor per aktie i Byggmästaren. Under året har Green Landscaping genomfört sju förvärv som till mindre del finansierats med riktade nyemissioner varigenom befintliga ägare successivt spätts ut något", säger vd Tomas Bergström.

Byggmästarens ägarandel i Green Landscaping uppgår alltjämt till strax över 20 procent efter köp av ytterligare 10 000 aktier i bolaget under fjärde kvartalet.

Omsättningen sjönk 35,2 procent till 40,0 miljoner kronor (61,7).

Rörelseresultatet blev 72,7 miljoner kronor (30,9), med en rörelsemarginal på 181,8 procent (50,1).

Resultatet före skatt var 73,0 miljoner kronor (31,4).

Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamhet blev 65,1 miljoner kronor (33,8).

Justerat resultat per aktie blev 9,31 kronor (4,83).

Byggmästare AJA Holding, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning40,061,7-35,2%
Rörelseresultat72,730,9135,3%
Rörelsemarginal181,8%50,1%
Resultat före skatt73,031,4132,5%
Nettoresultat65,133,892,6%
Resultat per aktie, justerat, kronor9,314,8392,8%
Utdelning per aktie, kronor00,80

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]