Publicerat 10 maj, 2021

Byggmästare AJA Holdings-bolaget Volta Trucks inleder finansieringsrunda, värdering klart högre än tidigare

Investeringsbolaget Byggmästare AJA Holdings intressebolag Volta Trucks kommer inleda en finansieringsrunda på cirka 30 miljoner euro och som kommer ske till en värdering på 400 miljoner euro före nyemission. Emissionen ska äga rum under andra kvartalet i år och bolaget har erhållit villkorade teckningsförbindelser på 30 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Byggmästare AJA äger för närvarande 34,6 procent av aktierna i Volta Trucks. I substansberäkningen per 31 december 2020 ingick andelen i Volta Trucks med 43,4 miljoner kronor, vilket vid den tidpunkten baserades på priset vid senast kända transaktion från andra kvartalet 2020.

Därtill innehar Byggmästare AJA ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 15 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 8,5 procent av det totalt utestående skuldebrevet.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]