Publicerat 26 augusti, 2022

Byggmästare AJA Holding rapporterar en kraftig förlust under Q2

Investeringsbolaget Byggmästare AJA Holding redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Det justerade substansvärdet per aktie minskade till 315 kronor (312), jämfört med 337 kronor i slutet av mars.

"Den noterade aktiva portföljen, bestående av Green Landscaping och Infrea, stod för mer än hela minskningen i substansvärde under kvartalet där merparten kom ifrån Green", skriver vd Tomas Bergström i en kommentar.

Omsättningen steg 11,5 procent till 270,5 miljoner kronor (242,6).

Rörelseresultatet blev -182,1 miljoner kronor (32,0).

Resultatet efter skatt blev -185,2 miljoner kronor (31,2).

Resultat per aktie hamnade på -25,19 kronor (4,16). Minskningen beror framför allt på kursnedgången i det noterade innehavet Green Landscaping.

Byggmästare AJA Holding, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning270,5242,611,5%
Rörelseresultat-182,132,0
Rörelsemarginal13,2%
Nettoresultat-185,231,2
Resultat per aktie, kronor-25,194,16

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]