Publicerat 27 augusti, 2021

Byggmästare AJA Holding ökar substansvärdet i andra kvartalet

Investeringsbolaget Byggmästare AJA Holding redovisar ökande omsättning och resultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare ökar substansvärdet sekventiellt mot det första kvartalet.

Omsättningen steg till 242,6 miljoner kronor (41,1).

Rörelseresultatet blev 32,0 miljoner kronor (7,2), med en rörelsemarginal på 13,2 procent (17,5).

Resultatet före skatt var 29,4 miljoner kronor (7,2).

Resultatet efter skatt blev 31,2 miljoner kronor (2,3).

Byggmästarens justerade substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till 312,3 kronor, upp från 219,8 vid slutet av årets första kvartal.

Det största innehavet Green Landscaping har mer än fördubblats i värde sedan årsskiftet och utgjorde vid periodens slut cirka 36 procent av det totala substansvärdet. Under det andra kvartalet har Green Landscaping utvecklats särskilt starkt och bidragit till cirka hälften av substansförbättringen.

Vidare genomförde Byggmästaren fyra förvärv under det andra kvartalet, varav ett var det första i Finland som därmed öppnat upp en ny marknad.

Byggmästare AJA Holding, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning242,641,1490,3%
Rörelseresultat32,07,2344,4%
Rörelsemarginal13,2%17,5%
Resultat före skatt29,47,2308,3%
Nettoresultat31,22,31 256,5%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]