Publicerat 18 maj, 2021

Byggmästare AJA Holding ökar omsättning och vänder till vinst i första kvartalet

Investeringsbolaget Byggmästare AJA Holding redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg 192,7 procent till 144,9 miljoner kronor (49,5).

Rörelseresultatet blev 17,1 miljoner kronor (-11,7), med en rörelsemarginal på 11,8 procent.

Resultatet efter skatt blev 14,4 miljoner kronor (-8,5).

Resultat per aktie hamnade på 2,69 kronor (-0,96).

Byggmästarens substansvärde per den 31 mars uppgick till 220 kronor per aktie, upp från 200 kronor den 31 december 2020.

Likvida tillgångar, även inräknat kortfristiga placeringar, uppgår till cirka 430 miljoner kronor eller ungefär 61 kronor per aktie.

- I början på maj pressmeddelade vi att Volta Trucks inlett en finansierings-runda med målet att ta in 30 miljoner euro till en värdering pre-money om 400 miljoner euro. Processen pågår och förhoppningen är att slutföra innan sommaren, men som alltid är utfallet beroende av en mängd faktorer. Om och när emissionen slutförs kommer vi vid efterföljande kvartalsrapport att ompröva vår värderingen av innehavet, säger vd:n Tomas Bergström.

Byggmästare AJA Holding, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning144,949,5192,7%
Rörelseresultat17,1-11,7
Rörelsemarginal11,8%
Nettoresultat14,4-8,5
Resultat per aktie, kronor2,69-0,96

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]