[ Annons ]

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.
Publicerat 25 januari, 2022

”Byggmarknadskommissionen har gjort en gedigen genomgång”

I sin slutrapport föreslår kommisionen en rad åtgärder för att komma till rätta med den osunda konkurrensen i byggbranschen.

Kommissionens uppdrag har varit att kartlägga och bedöma rådande förhållanden på svensk byggmarknad avseende fusk och kriminalitet. I rapporten har de lagt fram förslag på fem områden för att motverka arbetslivskriminaliteten.

Bland annat vill man att sekretessen mellan myndigheter ska minska, sekretessen på företagens skattekonto ska brytas samt att handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna ska kortas. Dessutom ska mer ansvar läggas på privatpersoner som anlitar byggtjänster till sitt hushåll.  

[ Annons ]

– Byggmarknadskommissionen har gjort en gedigen genomgång och presenterar förslag som kan skapa rätt förutsättningar för att komma till rätta med problemen. Generellt sett är vi positiva till förslag som syftar till att rensa upp bland oseriösa och kriminella aktörer i entreprenörsledet, säger Rikard Silverfur, chef Utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Att företag uppfyller gällande lagar och regler är dock ett ansvar som faller på företaget, och för myndigheter att kontrollera. Vi är tveksamma till att det ansvaret ska föras över på enskilda hushåll eller andra kundgrupper.

Fastighetsägarna har nyligen publicerat vägledningen ”Ansvarsfulla inköp”, och där finns råd till beställare av varor och tjänster.

– Beställarna har en viktig roll att spela genom att göra en bedömning och riskanalys av sina leverantörer. Därmed kan fastighetsägare minska risken för att anlita oseriösa aktörer, säger Rikard Silverfur.

Byggmarknadskommissionen tillsattes i februari 2020 och har bestått av sex ledamöter: Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör, Marie Thelander Dellhag, vd för MKB Fastighets AB, Anders Ferbe, tidigare ordförande för IF Metall, Svante Hagman, tidigare vd för NCC Sverige och ordförande för Byggföretagen samt Susanna Ribrant, arbetsrättsjurist och förhandlingschef på RISE.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]