[ Annons ]

Det tar för lång tid att få ett bygglov. Det konstaterar Fastighetsägarna GFR i en undersökning. Men med den nya bygglagen som trädde i kraft i maj hoppas man nu på en ändring.
Publicerat 13 juni, 2011

Bygglov tar för lång tid

Det tar för lång tid att få ett bygglov. Det konstaterar Fastighetsägarna GFR i en undersökning. Men med den nya bygglagen som trädde i kraft i maj hoppas man nu på en ändring.

Nästan 600 fastighetsföretag runt om i landet har svarat på enkäten som skickades ut i början på 2011, strax innan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft.  Av de tillfrågade är det 41 procent som drivit ett eller flera bygglovsärenden under det senaste året.

[ Annons ]

De allra flesta tycker de får ett bra bemötande av kommunen när de söker bygglov för bostäder eller lokaler. 60 procent är mycket eller ganska nöjda med mottagandet.

36 procent av de tillfrågade fastighetsföretagen är mycket eller ganska missnöjda med ett bygglovs handläggningstid.

– När det tar för lång tid uppstår en stor osäkerhet. Små och medelstora fastighetsföretagare kan helt enkelt inte planera och budgetera för sina byggprojekt. Tar det för lång tid kan i värsta fall konjunkturen och förutsättningarna hinna vända innan man får sitt bygglov säger Lena Hasslöf Gustafsson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Göteborg, i en kommentar.

Fastighetsägarna ställde också frågan om man under det senaste året försökt att få en ändring i detaljplanen för att kunna starta ett bygge. Även här är över hälften av fastighetsföretagen nöjda med tjänstemännens bemötande. Däremot har man invändningar mot handläggningstiden. Totalt sett är hälften missnöjda med ett planärendes handläggningstid, och så mycket som en av tre är mycket missnöjd.

Men den nya plan- och bygglagen hoppas man nu på Fastighetsägarna att bostadsbyggandet kan ta fart på allvar.

– Om kommunerna lever upp till de nya kraven på en handläggningstid på max tio veckor blir processen mer överblickbar. Då kommer sannolikt betydligt fler fastighetsföretag våga satsa på att bygga fler bostäder vilket desperat behövs i landets tillväxtområden, säger Lena Hasslöf Gustafsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]