[ Annons ]

Nu är remisstiden slut för byggkravsutredningen och stödet är stor både i och utanför byggsektorn. HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Svenskt Näringsliv är några av de som uttryckt sitt stöd.
Publicerat 2 maj, 2013

Byggkravsutredningen får brett stöd i flera branscher

Nu är remisstiden slut för byggkravsutredningen och stödet är stor både i och utanför byggsektorn. HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Svenskt Näringsliv är några av de som uttryckt sitt stöd.

Byggkravsutredningen föreslår bland annat att kommunala särkrav förbjuds, genom att en så kallad stoppbestämmelse införs i plan- och bygglagen (PBL).  Direktivet kommer även innebära att samma krav på energiförbrukning ska ställas på byggnader oavsett var i landet de uppförs, med viss klimatjustering. Ökad kostnadseffektivitet och mer förutsägbarhet samt mer byggande framhålls som anledningar till varför förslaget bör genomföras.

[ Annons ]

– Om vi ska nå de nationella energieffektiviseringsmålen behöver lågenergihus bli billigare. För att pressa kostnaderna behövs en nationell marknad och konkurrens mellan byggföretagen. Denna utveckling motverkas av olika kommunala krav säger Maria Brogren, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier uppmanar nu i ett pressmeddelandde bostadsminister Stefan Attefall att göra verklighet av förslaget. Även på Fastighetsägarna är man positiva till förslaget. Så här sa Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige efter att utredningens första delbetänkande kommit ut.

– Vi behöver minska energianvändningen och enskilda kommuners engagemang är lovvärda. Men resultatet av den typ av lokal klimatpolitik som förs på flera håll är att bostadsbyggandet blir dyrare och svårare att åstadkomma. Paradoxalt nog riskerar särkraven därför att göra mer skada än nytta för miljön, då effektiv produktion av energieffektiva bostäder hämmas, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige i ett tidigare uttalande.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]