Publicerat 16 januari, 2023

Byggkostnadsindex vände upp igen i december – största ökningen i årstakt sedan 1974

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg mätt både som månads- och årstakt i december. I november var index ned i månadstakt. I årstakt var ökningen den högsta som noterats sedan i oktober 1974.

I månadstakt steg indexet med 0,4 procent. I november var indexet ned 0,1 procent.

I årstakt var uppgången 15,6 procent. I november var motsvarande siffra 15,2 procent.

I oktober var indexet upp med 1,3 procent i månadstakt och 15,3 procent i årstakt.

Entreprenörernas kostnader sjönk med 0,5 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 4,3 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av index.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader sjönk med 0,9 procent. Mest sjönk kostnaderna för armeringsstål och järn- och stål inklusive armeringsstål, 7,3 respektive 4,1 procent. Nedgången motverkades av att kostnaderna för golvmaterial, vitvaror, övrigt byggmaterial och snickerier steg mellan 0,3 och 1,2 procent.

Sågade trävaror fortsatte att minska mätt som årstakt.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna steg med 10,1 procent. De övriga kostnaderna ökade något eller var oförändrade.

Byggandet är en väsentlig post i BNP.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]